Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

Bramki przykasowe

Bramki przykasowe służą do regulowania ruchu w obrębie kas sklepowych.

Klient może opuścić sklep tylko w przejściu z otwartą bramką, przez co znacznie spada liczba kradzieży w sklepie.

Zamknięta bramka, uniemożliwia upuszczenie sklepu przez klienta, może ją tylko otworzyć personel sklepu za pomocą klucza.

Bramka przykasowa posiada elastyczną szerokość, którą można dopasować do szerokości przejścia

Powłoka - Chrom

Naszym klientom oferujemy bramki przykasowe niemieckiej firmy Wanzl oraz znanych polskich producentów.

  • 157
  • 156