Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

Bramki wejściowe

Bramki mechaniczne prowadzą klientów w kierunku, wskazanym strzałkami umieszczonymi na bramkach.

Bramki mechaniczne są otwierane każdorazowo przez klienta oraz powoli zamykają się zaraz za nim.

Naszym klientom oferujemy bramki wejściowe niemieckiej firmy Wanzl oraz znanych polskich producentów.

  • 141