Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

Kołowrót

Kołowrót wyposażony jest w stabilne dźwigary odporne na duże obciążenia i przeznaczone do długoletniej eksploatacji.

Rury przyspawane na stałe do głowicy kołowrotu. Nóżki mogą być dostarczane z okrągłą lub prostokątną maskownicą podstaw.

Powierzchnia: chrom

Posiada dwie wersje zabezpieczenia awaryjnego :

1. Przy nacisku ze strony przeciwnej o sile 295 N kołowrót daje się odwrócić w drugą stronę.

2. Przy mocnym nacisku ze strony przeciwnej kołowrót uwalnia się bez podnoszenia i odchyla w kierunku wyjścia.

Naszym klientom oferujemy kołowrotki niemieckiej firmy Wanzl oraz znanych polskich producentów.

  • 153