Strona glówna | Kontakt z nami

Realizacja projektu w ramach programu Konkurencyjność przedsiębiorstw - Wsparcie rozwoju MSP

15.10.2010

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

I Konkurencyjność przedsiębiorstw - Wsparcie rozwoju MSP

Tytuł projektu: „Rozwój spółki Kas-Boks dzięki rozszerzeniu oferty oraz udoskonaleniu jakości produktów i usług"

Zakup maszyn i urządzeń:

  • Linia galwaniczna zawieszkowa
  • Neutralizator ścieków z prasą hydrauliczną
  • Oprogramowanie

Termin: 2010r

Dotacja: 381 600,00 zł stanowiąca 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych

Cele: Głównym celem projektu jest rozwój spółki Kas - Boks i wzrost jej konkurencyjności na rynku. Spółka musi zwiększyć wydajność pracy galwanizerni, poprawić jakość powłoki cynkowej oraz farby proszkowej.

www.wrpo.wielkopolskie.pl