Strona glówna | Kontakt z nami

Realizacja projektu w ramach programu Konkurencyjność przedsiębiorstw - Wsparcie rozwoju MSP

01.04.2009

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

I Konkurencyjność przedsiębiorstw - Wsparcie rozwoju MSP

Tytuł projektu: „Inwestycja w nowoczesny park maszynowy drogą do wzrostu konkurencyjności spółki KAS-BOKS"

Zakup maszyn i urządzeń:

  • Nożyc gilotynowych
  • Wykrawarki do naroży
  • Prasy mimośrodowej z systemem podającym
  • Prasy krawędziowej
  • Malarni proszkowej

Termin: 2009r

Dotacja: 368 400,00 zł stanowiąca 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych

Cele: Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności spółki Kas-Boks na rynku. Spółka chce rozszerzyć ofertę produkowanych przez nią wyrobów i świadczonych usług. Ponadto celami spółki są również zwiększenie mocy produkcyjnych, zdecydowana poprawa jakości oferowanych produktów oraz zwiększenie terminowości dostaw.

www.wrpo.wielkopolskie.pl