Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

Przejazd do wózków sklepowych

Przeznaczony do wprowadzenia wózków sklepowych na teren sklepu.

Posiada skrzydła z mocnego tworzywa sztucznego, które umożliwiają przejazd wózka tylko w jednym kierunku. Skrzydła blokują wyjazd wózka ze sklepu, przyczyniają się do ochrony przed kradzieżą.

Naszym klientom oferujemy przejazdy do wózków sklepowych niemieckiej firmy Wanzl oraz znanych polskich producentów.

  • 154
  • 155