Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

Wiaty na wózki sklepowe

Estetyczny wizerunek placówek handlowych jest niezwykle istotny, a zaczyna się już od parkingu, wyposażonego w cenione przez klientów i obsługę serwisową wiaty na wózki.

Lepsza obsługa klientów, komfort oraz wygoda dla personelu sklepu.

Modułowa budowa pozwala w optymalny sposób zagospodarować przestrzeń.